Belasting en Advies

Als belastingconsulenten ingeschreven in het RBc-register van het Register Belastingadviseurs, zien wij toe op de regels van de Belastingdienst en probeer hier optimaal gebruik van te maken. Wij verzorgen:
- Inkomstenbelasting
- Loon- en omzetbelasting
- Vennootschaps- en dividendbelasting
- Schenk- en erfbelasting

Wij geven u dit inzicht en proberen risico's te minimaliseren om niet meer belasting te betalen dan nodig.